برخی از مدیران “استقلال” خیلی ضعیف هستندکاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال معتقد است که برخی از افرادی که در پست‌های مدیریت باشگاه استقلال حضور دارند، بسیار ضعیف هستند و توانایی کمک کردن به این باشگاه را ندارند. برخی از مدیران “استقلال” خیلی ضعیف هستند کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال معتقد است که برخی از افرادی […]

Read more