برخی از مدیران “استقلال” خیلی ضعیف هستند

برخی از مدیران “استقلال” خیلی ضعیف هستند
کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال معتقد است که برخی از افرادی که در پست‌های مدیریت باشگاه استقلال حضور دارند، بسیار ضعیف هستند و توانایی کمک کردن به این باشگاه را ندارند.

برخی از مدیران “استقلال” خیلی ضعیف هستند

کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال معتقد است که برخی از افرادی که در پست‌های مدیریت باشگاه استقلال حضور دارند، بسیار ضعیف هستند و توانایی کمک کردن به این باشگاه را ندارند.
برخی از مدیران “استقلال” خیلی ضعیف هستند

شبکه خانگی

Comments are closed.