فلاحتی نژاد:”رحیموف” را نمی شناسم اما سوپر استار جدید وزنه برداری استملی پوش سابق وزنه برداری ایران می گوید کاروان ایران در المپیک می تواند روی مدال های وزنه برداری حساب کند. فلاحتی نژاد:”رحیموف” را نمی شناسم اما سوپر استار جدید وزنه برداری است ملی پوش سابق وزنه برداری ایران می گوید کاروان ایران در […]

Read more

کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” استمرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران در ۲۴ ساعت گذشته را عدد 56 و وضعیت هوای پایتخت را سالم اعلام کرد. کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” است مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران در ۲۴ ساعت […]

Read more