کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” است

کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” است
مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران در ۲۴ ساعت گذشته را عدد 56 و وضعیت هوای پایتخت را سالم اعلام کرد.

کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران در ۲۴ ساعت گذشته را عدد 56 و وضعیت هوای پایتخت را سالم اعلام کرد.
کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” است

وبلاگ اطلاعات

ابزار رسانه

Comments are closed.