بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژلمحققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که قادر به بهبود و ترمیم نقاط ضعیف شده بر اثر حملات قلبی و همینطور کاهش آسیب های ثانویه در حملات قلبی است. بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل محققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که […]

Read more

مداخلات شهری هنرمند برای بهبود فضای شهر«TokTok» یک هنرمند خیابانی ایتالیایی است که همان طور که می بینید آثارش در خیابان ها و فضاهای شهری ظاهر می شوند. مداخلات شهری هنرمند برای بهبود فضای شهر «TokTok» یک هنرمند خیابانی ایتالیایی است که همان طور که می بینید آثارش در خیابان ها و فضاهای شهری ظاهر […]

Read more

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: در استان اصفهان میزان بیکاری دو درصد بالاتر از سایر استان‌ها است که این امر به ویژگی مهاجرپذیری استان اصفهان مربوط می‌شود و امیدواریم با اقدامات استانداری مشکل اشتغال ظرف دو سال آینده بهبود مناسبی داشته باشد. به گزارش (ایسنا)، منطقه اصفهان، عقدایی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ دهه […]

Read more