آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگیندر آخرین روز دور نخست سفرهای نوروزی، آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است. آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگین در آخرین […]

Read more

مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی وضعیت بارش و برف مناطق مختلف کشور را در روزهای آینده تشریح کرد و گفت: با خروج سامانه بارشی از کشور، اغلب مناطق کشور در روز یکشنبه آفتابی خواهد بود. به گزارش ایسنا، احد وظیفه ، افزود: براساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی در روز جمعه بارش خفیف باران در […]

Read more