اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید استبازیگر فیلم سینمایی «دختر» برنامه‌ها و کارگاه‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را مناسب سینمادوستان جوان می‌داند. اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید است بازیگر فیلم سینمایی «دختر» برنامه‌ها و کارگاه‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را مناسب سینمادوستان جوان می‌داند.اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر […]

Read more

فرهاد اصلانی می‌گوید تصمیم‌ نهایی در جهت استقبال از فیلم را مردم می‌گیرند. پس سیمرغ مردمی از اهمیت بالایی برخوردار است.باشگاه خبرنگاران جوان: فرهاد اصلانی می‌گوید تصمیم‌ نهایی در جهت استقبال از فیلم را مردم می‌گیرند. پس سیمرغ مردمی از اهمیت بالایی برخوردار است. فرهاد اصلانی بازیگر سینما در خصوص وجود ستاره در فیلم‌ها برای […]

Read more