زلزله ۴.٧ ریشتری برازجان را لرزاند

زلزله ۴.٧ ریشتری برازجان را لرزاند

زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی ۴.٧ ریشتر برازجان مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.

زلزله ۴.٧ ریشتری برازجان را لرزاند

 مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌ لرزه‌ای بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ٩ کیلومتری زمین ساعت پنج و ۵٠ دقیقه صبح چهارشنبه برازجان در شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت ناشی از این زمین‌ لرزه دریافت نشده است.

Comments are closed.