سدان لوکس 1880 کیلوگرمی جدید مرسدس قادر است طی 4.5 ثانیه سرعت خود را از صفر به 96 کیلومتر در ساعت رسانده و بیشینه سرعت آن نیز روی 250 کیلومتر در ساعت محدود شده است. اخبار دنیای دیجیتال مجله اینترنتی

Read more