دیدار 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی کشوررئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید از بیست و هشتم اسفند سال گذشته تا دوم فروردین ، 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی و گردشگری کشور […]

Read more