فلاحتی نژاد:”رحیموف” را نمی شناسم اما سوپر استار جدید وزنه برداری استملی پوش سابق وزنه برداری ایران می گوید کاروان ایران در المپیک می تواند روی مدال های وزنه برداری حساب کند. فلاحتی نژاد:”رحیموف” را نمی شناسم اما سوپر استار جدید وزنه برداری است ملی پوش سابق وزنه برداری ایران می گوید کاروان ایران در […]

Read more