معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره برجام در کشور رشد اقتصادی 4.4 درصدی استمعاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت 7500 واحد صنعتی نیمه فعال را درسطح کشور شناسایی کرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره برجام در کشور رشد اقتصادی 4.4 درصدی است معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت 7500 واحد صنعتی نیمه فعال را درسطح کشور شناسایی کرده است.معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره […]

Read more