اسکان 366 هزار مسافر نوروزی در کهگیلویه و بویراحمدمدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد از اسکان 366 هزار و 899 گردشگر و مسافر نوروزی در استان خبرداد. اسکان 366 هزار مسافر نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد از اسکان 366 هزار و 899 گردشگر و مسافر نوروزی در استان خبرداد.اسکان […]

Read more