مرگ سالانه 3500 معتاد در کشوراسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و اموربین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه «روزنامه جوان» بازدید کرد. مرگ سالانه 3500 معتاد در کشور اسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و اموربین الملل […]

Read more