مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است که «سطح پروژه‌ها را در دولت قبل پایین آوردند تا تعداد را زیاد کنند. ولی در پروژه‌های ملی مثل راه‌ها و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، تجهیز ناوگان و… عقب هستیم.» world press news فستیوال فیلم

Read more