کشف 268 کیلوگرم مواد مخدر در بروجردفرمانده انتظامی بروجرد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 268 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف شده است. کشف 268 کیلوگرم مواد مخدر در بروجرد فرمانده انتظامی بروجرد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 268 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف شده است.کشف […]

Read more