بازدید 2600 نفر از موزه‌های چهارمحال و بختیاریمعاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر چهارمحال و بختیاری تاکنون، 2641 نفر از موزه‌های استان بازدید کردند. بازدید 2600 نفر از موزه‌های چهارمحال و بختیاری معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، […]

Read more