مشاجره لفظی مسافربر شخصی و راننده یک تاکسی در حالی به تعقیب و گریز و قتل انجامید که هنوز تحقیقات برای یافتن علت اصلی درگیری 2 راننده مشخص نشده است. فیلم سریال آهنگ سیستم اطلاع رسانی

Read more