سالانه 120 هزار نوزاد ناهنجار دركشور متولد می شودرئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت،درمان و آ‌موزش پزشكی می‌گوید: سالانه 120 هزار نوزاد نارس در كشور به دنیا می‌آیند، اكثر این خانواده‌ها موفق به سقط قانونی نمی‌شوند و 70 درصدشان دچار افسردگی‌های بسیار شدید می‌شوند. سالانه 120 هزار نوزاد ناهنجار دركشور متولد می شود رئیس اداره […]

Read more