سرقت 110 هزار دلاری از نمایشگاه طلا و جواهرات در شارجهیک قطعه طلا به قیمت 400 هزار درهم ( 110 هزار دلار) در نمایشگاه طلا و جواهرات شارجه به سرقت رفت. سرقت 110 هزار دلاری از نمایشگاه طلا و جواهرات در شارجه یک قطعه طلا به قیمت 400 هزار درهم ( 110 هزار دلار) در […]

Read more