مرسدس بنز ۵۴۰ K Special رودستر مدل ۱۹۳۷، در حراج ساتبی از قیمت ۵ میلیون دلار وارد حراج شد در حالی که قیمت آن در پایان به بیش از ۹٫۹ میلیون دلار رسید.وب‌سایت پدال: مرسدس بنز ۵۴۰ K Special رودستر مدل ۱۹۳۷، در حراج ساتبی از قیمت ۵ میلیون دلار وارد حراج شد در حالی […]

Read more