زمانی افتادن غذا روی زمین مشکل ساز خواهد شد که هم غذا و هم سطح تماس مرطوب باشند.به گزارش شفا آنلاین،وقتی غذایتان روی زمین بیافتد احتمالا دیگر آن را نمی خورید. اما به نقل از برنامه ی « دِ کوئیک و اَند کوریس» از شبکه ی «دیسکاوری نیوز» اگر هم ماده ی غذایی مورد نظر […]

Read more