بیمه زنان خانه دار زیر ۴۵ سالبیمه زنان خانه دار زیر ۴۵ سال بدون سابقه بیمه ، تقسیط بدهی کارفرمایان و … از جمله اقداماتی است که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری انجام می دهد. بیمه زنان خانه دار زیر ۴۵ سال بیمه زنان خانه دار زیر ۴۵ سال بدون سابقه بیمه ، تقسیط […]

Read more