زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران را لرزاندزمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر دوشنبه شهرستان مرزی مهران را لرزاند. زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران را لرزاند زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر دوشنبه شهرستان مرزی مهران را لرزاند.زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران را لرزاند وبلاگ اطلاعات صبحانه

Read more