محمدرضا گلزار ۱ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد؟محمدرضا گلزار دستمزد بسیار زیادی می گیرد مبلغی در حدود 1 میلیارد تومان اما چرا باتوجه به عدم موفقیت فیلم های این بازیگر, او چنین دستمزدی می گیرد. محمدرضا گلزار ۱ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد؟ محمدرضا گلزار دستمزد بسیار زیادی می گیرد مبلغی در حدود 1 میلیارد تومان اما […]

Read more