تدوین 9 جلد کتاب جدید برای کمک به هدایت تحصیلی دانش‌آموزانمدیر کل امور تربیتی و مشاوره هدایت تحصیلی آموزش و پرورش از تدوین 9 جلد کتاب برای کمک به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از پایه اول ابتدایی تا نهم خبر داد. تدوین 9 جلد کتاب جدید برای کمک به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مدیر کل امور تربیتی […]

Read more

برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.خبرگزاری ایسنا: برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. آثار برگزیده و شایسته تقدیر جایزه کتاب سال در مراسم پایانی این جایزه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد به شرح زیر معرفی شدند: برگزیدگان: الف) […]

Read more