سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفتسقوط يك دستگاه جرثقيل در چين موجب كشته و زخمي شدن دهها نفر شد. سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفت سقوط يك دستگاه جرثقيل در چين موجب كشته و زخمي شدن دهها نفر شد.سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفت بک لینک رنک 8 دانلود فیلم جدید

Read more