ساخت اولین چوب شفاف در جهان +عکسمحققان موسسه سلطنتی فناوری سوئد موفق به شناسایی روشی برای گسترده‌تر کردن کاربرد چوب در زندگی روزمره انسان به عنوان جایگزینی ارزانتر برای شیشه مبتنی بر سیلیکا شده و آن را مانند شیشه شفاف کرده‌اند. ساخت اولین چوب شفاف در جهان +عکس محققان موسسه سلطنتی فناوری سوئد موفق به […]

Read more