رقبای هاشمی برای ریاست خبرگان چه‌کسانی هستند؟/شانس کدام‌یک بیشتر است؟نتیجه انتخابات اسفند ۹۴ گام دوم حماسه‌ای بود که در ۲۴ خرداد ۹۲ آغاز شد و این‌بار رای اکثریت به کاندیداهای مورد تایید هاشمی بود و دیگر شرایط مانند سال ۸۹ نیست که مخالفان هاشمی قدرت مانور زیادی داشتند. رقبای هاشمی برای ریاست خبرگان چه‌کسانی هستند؟/شانس […]

Read more