با افزایش قابل توجه شاخص سهام در بورس تهران طی هفته‌های اخیر، هم اکنون این پرسش در ذهن معامله‌گران بورسی شکل گرفته که «آیا صعود نرخ بازدهی بازار سهام، اتفاق زودگذر و ناشی از هیجانات شروع دوره پسابرجام بوده یا روند رشد مثبت شاخص در میان‌مدت و بلندمدت نیز ادامه پیدا می‌کند؟». دنیای اقتصاد برای […]

Read more