جان باختن موتورسوار میانسال زیر چرخ وانترئیس پلیس راه استان همدان گفت: برخورد موتورسیکلت با یک دستگاه وانت منجر به مرگ موتور سوار میانسال در جاده لالجین از توابع شهرستان بهار شد. جان باختن موتورسوار میانسال زیر چرخ وانت رئیس پلیس راه استان همدان گفت: برخورد موتورسیکلت با یک دستگاه وانت منجر به مرگ موتور […]

Read more