به گزارش سایت خبر پو با شروع اسفند ماه ۹۴ در یک حرکت بسیار جالب و پسندیده، چالشی با عنوان “چهار هفته مهربانی” توسط یکی از کانالهای تلگرام ترتیب داده شد. ماجرا از این قرار است که در طی این چهار هفته و تا فرا رسیدن عید نوروز به چهار مرکز بزرگ خیریه کشور بصورت […]

Read more