واکنش باشگاه سایپا به شایعه پیوستن رضاییان به این تیممدیرعامل سایپا گفت: «رضاییان از فوتبالیست های برجسته ملی پوش ایران است که خیلی از باشگاه ها خواهان به خدمت گیری اش هستند اما ما هیچ صحبتی با وی و یا نماینده اش و حتی پدر ایشان نداشته ایم.» واکنش باشگاه سایپا به شایعه پیوستن رضاییان […]

Read more

سوسا: پیوستن به میلان رویایی بود که به واقعیت پیوستخرید جدید میلان از پیوستن به این تیم خیلی خوشحال است. سوسا: پیوستن به میلان رویایی بود که به واقعیت پیوست خرید جدید میلان از پیوستن به این تیم خیلی خوشحال است.سوسا: پیوستن به میلان رویایی بود که به واقعیت پیوست مدرسه

Read more