عابر پیاده در ساری هدف گلوله قرار گرفتافراد ناشناس در شهرستان ساری با سلاح شکاری عابر پیاده را هدف قرار دادند و با سوار بر خودروی پراید از صحنه گریختند. عابر پیاده در ساری هدف گلوله قرار گرفت افراد ناشناس در شهرستان ساری با سلاح شکاری عابر پیاده را هدف قرار دادند و با سوار […]

Read more