بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریوررییس کمیته عمران شورای شهر تهران از بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور در هفته آینده خبر داد. بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور در هفته آینده خبر داد.بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور گیم پلی استیشن

Read more