شرکت بیمه ایران همکاری‌های فنی و آموزشی خود با پژوهشکده بیمه را گسترش می‌دهد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، در تفاهم‌نامه‌ای که بین سید عباس حسینی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و امیر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه مبادله شد، بر تعامل و تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینه‌های […]

Read more