با 13 پولساز سینمای ایران در سال 94 آشنا شوید +عکسرضا عطاران پول سازترین بازیگر مرد سال 94 و ویشکا آسایش پول سازترین بازیگر زن سال 94 هستند. با 13 پولساز سینمای ایران در سال 94 آشنا شوید +عکس رضا عطاران پول سازترین بازیگر مرد سال 94 و ویشکا آسایش پول سازترین بازیگر زن سال […]

Read more