بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هندپیروزی آسان تیم ملی کشورمان مقابل هند مورد توجه رسانه‌های فوتبالی و ورزشی دنیا قرار گرفت. بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هند پیروزی آسان تیم ملی کشورمان مقابل هند مورد توجه رسانه‌های فوتبالی و ورزشی دنیا قرار گرفت.بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هند روزنامه قانون پرشین موزیک

Read more