به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنندبازیکنان امید استقلال با بازوبند مشکی در زمین حضور پیدا خواهند کرد. به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند بازیکنان امید استقلال با بازوبند مشکی در زمین حضور پیدا خواهند کرد.به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند oxin channel

Read more

پورحیدری؛ وقتی کار بازیکنان استقلال و منصوریان را می بینم، به تیم امیدوار می شومعضو هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: «نتیجه بازی‌های تدارکاتی مهم نیست، مهم این است تیم بتواند به شرایط عادی بازگردد.» پورحیدری؛ وقتی کار بازیکنان استقلال و منصوریان را می بینم، به تیم امیدوار می شوم عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: […]

Read more