معاون پارلمانی رئیس جمهور: دولت هیچ مطلب پنهانی از نمایندگان ندارد/تعامل دو قوه در حد عالی استمعاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه تعامل مجلس و دولت در حد عالی است، گفت: ما هیچ مطلبی را در دولت پنهان از نمایندگان نداریم. معاون پارلمانی رئیس جمهور: دولت هیچ مطلب پنهانی از نمایندگان ندارد/تعامل دو قوه […]

Read more

هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار استرضا کیانیان از عباس کیارستمی به‌عنوان پرچمدار سینمای مستقل ایران در جهان یاد کرد. هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار است رضا کیانیان از عباس کیارستمی به‌عنوان پرچمدار سینمای مستقل ایران در جهان یاد کرد.هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار است بک لینک رنک 5

Read more