احتمال پناهنده شدن كاپيتان تيم مليکاپیتان تیم‌ملی تکواندو فعلا در تمرینات شرکت نمی کند شایعات زیادی درباره تغییر تابعیت این ورزشکار شنیده می شود. احتمال پناهنده شدن كاپيتان تيم ملي کاپیتان تیم‌ملی تکواندو فعلا در تمرینات شرکت نمی کند شایعات زیادی درباره تغییر تابعیت این ورزشکار شنیده می شود.احتمال پناهنده شدن كاپيتان تيم ملي دانلود […]

Read more