راز سر به مهر جسد مردی دست و پا بسته که سرش درون کیسه پلاستیک بودجسد دست و پا بسته مردی که در زمین های زراعی اطراف شیراز کشف شده، تیم جنایی را در برابر یک معمای پیچیده قرار داده است. راز سر به مهر جسد مردی دست و پا بسته که سرش درون کیسه […]

Read more