مدیرعامل بانک توسعه تعاون درهمایش سیاست‌ها و ظرفیت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در پساتحریم که در قشم برگزار شد، گفت: تعاونگران رکن اصلی رونق اقتصادی در دوران پسابرجام هستند. محمدعلی سهمانی افزود: تعاونی‌های فعال در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان به‌عنوان یکی از مستعدترین مناطق در توسعه شرکت‌های تعاونی، باید از رونق بیشتری برخوردار […]

Read more