طاهری در یک مجموعه صنعتی: پایان دوران ریاست پرسپولیس؟علی اکبر طاهری بیشتر از ۱۴ ماه است که به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس فعالیت می‌کند اما هنوز به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب نشده است. طاهری در یک مجموعه صنعتی: پایان دوران ریاست پرسپولیس؟ علی اکبر طاهری بیشتر از ۱۴ ماه است که به عنوان سرپرست باشگاه […]

Read more