پدر استقلال: هیچ وقت از باخت پرسپولیس خوشحال نشویدتدارکات چی قدیمی استقلال گفت: «هر روز می نشستیم با هم نان و پنیر می خوردیم. او جدا از این پیتزا هم خیلی دوست داشت اما هیچ وقت با نوشابه نمی خورد.» پدر استقلال: هیچ وقت از باخت پرسپولیس خوشحال نشوید تدارکات چی قدیمی استقلال گفت: «هر […]

Read more

شرط جالب و مهم پدر کیانوش رستمی برای ازدواج ویپدر کیانوش رستمی گفت: «فعلا با ازدواج کیانوش موافق نیستم و او باید پس از گرفتن طلای المپیک 2020 توکیو به فکر زن گرفتن باشد!» شرط جالب و مهم پدر کیانوش رستمی برای ازدواج وی پدر کیانوش رستمی گفت: «فعلا با ازدواج کیانوش موافق نیستم و […]

Read more

عکس: همراهی فرزند استاد شجریان با پدررایان شجریان برای همراهی با پدر خود، ک.های سرش را کوتاه کرده است. عکس: همراهی فرزند استاد شجریان با پدر رایان شجریان برای همراهی با پدر خود، ک.های سرش را کوتاه کرده است.عکس: همراهی فرزند استاد شجریان با پدر روزنامه قانون دانلود فیلم خارجی

Read more