مسعود فروتن: تلویزیون حکم پدرم را داردمسعود فروتن به عنوان کارگردان تلویزیونی «شب کوک» ضمن اعلام ساخت سری جدید آن در سال جدید از پخش مرحله نهایی این برنامه موسیقی محور در شب‌های عید خبر داد. مسعود فروتن: تلویزیون حکم پدرم را دارد مسعود فروتن به عنوان کارگردان تلویزیونی «شب کوک» ضمن اعلام ساخت سری […]

Read more