سخنگوی سپاه پاسداران مطرح کرد؛ دستپاچگی آمریکا بعد از حمله به پایگا‌ه‌هایش سخنگوی سپاه پاسداران گفت: به همه اعلام می‌کنیم مراسم تشییع حاج قاسم باشکوه زایدالوصفی در ایران اسلامی و عراق انجام شد و دشمن بداند راه قاسم با قوت و قدرت بیشتر ادامه دارد. ،رمضان شریف امروز بعد از مراسم خاکسپاری سپهبد شهید قاسم […]

Read more