معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیردمعاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر توسعه پایدار به عنوان اولویت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد. معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر توسعه […]

Read more

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه با تاکید بر این که اجازه نخواهیم داد منطقه به ویژه سوریه بار دیگر همانند آنچه با موافقت نامه سایکس – پیکو 100 سال قبل اتفاق افتاد، تجزیه شود، گفت: با ایران در خصوص پایدار کردن آتش بس سوریه به توافق رسیده اند. سایت استخدامی اخبار کارگران

Read more