پادوانی شاید به خاطر پول بیشتر استقلالی شودسیروس پورموسوی، سرمربی تیم استقلال خوزستان معتقد است، پادوانی اگر قرار باشد به این تیم ملحق نشود، تنها به خاطر پول بیشتر خواهد بود. پادوانی شاید به خاطر پول بیشتر استقلالی شود سیروس پورموسوی، سرمربی تیم استقلال خوزستان معتقد است، پادوانی اگر قرار باشد به این تیم ملحق […]

Read more

صادرشدن رضایت نامه پادوانی برای استقلالخبرورزشی همچنین از بازگشت بی سرو صدای شهباززاده به ایران خبر داده است. صادرشدن رضایت نامه پادوانی برای استقلال خبرورزشی همچنین از بازگشت بی سرو صدای شهباززاده به ایران خبر داده است.صادرشدن رضایت نامه پادوانی برای استقلال

Read more