تماشاگران عبدولی را «هو» کردند!تماشاگران حاضر در سالن مسابقات کشتی المپیک ریو در واکنش به حرکت غیراخلاقی و اعتراض مکرر سعید عبدولی به داوران او را هو کردند. تماشاگران عبدولی را «هو» کردند! تماشاگران حاضر در سالن مسابقات کشتی المپیک ریو در واکنش به حرکت غیراخلاقی و اعتراض مکرر سعید عبدولی به داوران او را […]

Read more